กรองคลินิก
ตารางนัด (ทั้งหมด)
ที่ วันที่นัด ชื่อคลินิก จำนวนคน
1 10/12/2565 ARI (ศาลาโควิด) 3
2 10/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 7
3 11/12/2565 ARI (ศาลาโควิด) 3
4 11/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 6
5 12/12/2565 ARI (ศาลาโควิด) 3
6 12/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 3
7 12/12/2565 ฝากครรภ์ 1
8 12/12/2565 วางแผนครอบครัว 3
9 13/12/2565 ARI (ศาลาโควิด) 3
10 13/12/2565 คลินิก URI 8
11 13/12/2565 คลินิกวัยรุ่น 1
12 13/12/2565 คลินิกให้คำปรึกษา 2
13 13/12/2565 จิตเวช 1
14 13/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 118
15 13/12/2565 ฝากครรภ์ 25
16 13/12/2565 โรคความดัน 2
17 13/12/2565 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 21
18 13/12/2565 โรคไตวาย 46
19 13/12/2565 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 19
20 14/12/2565 ARI (ศาลาโควิด) 2
21 14/12/2565 คลินิก CAPD 2
22 14/12/2565 คลินิก URI 1
23 14/12/2565 คลินิกวัยรุ่น 1
24 14/12/2565 คลินิกให้คำปรึกษา 2
25 14/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 67
26 14/12/2565 ทันตกรรม 1
27 14/12/2565 ฝากครรภ์ 1
28 14/12/2565 โรคความดัน 186
29 14/12/2565 สุขภาพเด็กดี 18
30 15/12/2565 คลินิก CAPD 1
31 15/12/2565 คลินิก URI 3
32 15/12/2565 คลินิกยาเสพติด 1
33 15/12/2565 คลินิกวาร์ฟาริน 36
34 15/12/2565 จิตเวช 1
35 15/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 64
36 15/12/2565 ฝากครรภ์ 9
37 15/12/2565 โรคทัยรอยด์ 1
38 16/12/2565 คลินิก URI 2
39 16/12/2565 คลินิกเลิกสุรา 1
40 16/12/2565 คลินิกอดบุหรี่ 1
41 16/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 53
42 16/12/2565 โรคความดัน 1
43 16/12/2565 โรคไตวาย 46
44 16/12/2565 โรคเบาหวาน 2
45 17/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
46 19/12/2565 COPD 1
47 19/12/2565 คลินิก URI 2
48 19/12/2565 คลินิกวัยรุ่น 1
49 19/12/2565 คลินิกให้คำปรึกษา 1
50 19/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 31
51 19/12/2565 ฝากครรภ์ 1
52 19/12/2565 โรคไตวาย 1
53 19/12/2565 โรคเบาหวาน 143
54 19/12/2565 วางแผนครอบครัว 27
55 20/12/2565 คลินิก URI 2
56 20/12/2565 คลินิกเลิกสุรา 1
57 20/12/2565 คลินิกให้คำปรึกษา 3
58 20/12/2565 จิตเวช 76
59 20/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 40
60 20/12/2565 ฝากครรภ์ 20
61 20/12/2565 โรคความดัน 3
62 21/12/2565 คลินิก CAPD 2
63 21/12/2565 คลินิก URI 1
64 21/12/2565 คลินิกให้คำปรึกษา 1
65 21/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 36
66 21/12/2565 โรคความดัน 3
67 21/12/2565 โรคไตวาย 3
68 21/12/2565 โรคเบาหวาน 141
69 21/12/2565 สุขภาพเด็กดี 12
70 22/12/2565 คลินิก CAPD 1
71 22/12/2565 คลินิก URI 1
72 22/12/2565 คลินิกกัญชา 7
73 22/12/2565 คลินิกให้คำปรึกษา 1
74 22/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 34
75 22/12/2565 ฝากครรภ์ 7
76 22/12/2565 โรคความดัน 4
77 22/12/2565 วัณโรค 16
78 23/12/2565 คลินิกเลิกสุรา 1
79 23/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 33
80 23/12/2565 โรคความดัน 1
81 23/12/2565 โรคไตวาย 44
82 26/12/2565 คลินิกวัยรุ่น 1
83 26/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 22
84 26/12/2565 โรคความดัน 153
85 26/12/2565 วางแผนครอบครัว 18
86 27/12/2565 คลินิกวัยรุ่น 4
87 27/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 28
88 27/12/2565 ฝากครรภ์ 24
89 28/12/2565 จิตเวช 1
90 28/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 21
91 28/12/2565 โรคความดัน 121
92 28/12/2565 สุขภาพเด็กดี 20
93 29/12/2565 คลินิก URI 1
94 29/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 33
95 29/12/2565 ฝากครรภ์ 3
96 30/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 3
97 02/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
98 02/01/2566 วางแผนครอบครัว 6
99 03/01/2566 คลินิก URI 1
100 03/01/2566 คลินิกยาเสพติด 1
101 03/01/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 2
102 03/01/2566 จิตเวช 67
103 03/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 39
104 03/01/2566 ฝากครรภ์ 12
105 03/01/2566 โรคเบาหวาน 2
106 04/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 32
107 04/01/2566 โรคเบาหวาน 158
108 04/01/2566 สุขภาพเด็กดี 14
109 05/01/2566 คลินิก CAPD 1
110 05/01/2566 คลินิก URI 1
111 05/01/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 37
112 05/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 35
113 05/01/2566 ฝากครรภ์ 7
114 05/01/2566 โรคความดัน 2
115 05/01/2566 โรคทัยรอยด์ 1
116 06/01/2566 Asthma 57
117 06/01/2566 คลินิกเลิกสุรา 1
118 06/01/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 1
119 06/01/2566 จิตเวช 2
120 06/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 29
121 06/01/2566 โรคความดัน 1
122 06/01/2566 โรคเบาหวาน 1
123 08/01/2566 โรคทัยรอยด์ 1
124 09/01/2566 COPD 1
125 09/01/2566 คลินิกวัยรุ่น 1
126 09/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 17
127 09/01/2566 โรคความดัน 117
128 09/01/2566 โรคทัยรอยด์ 1
129 09/01/2566 วางแผนครอบครัว 22
130 10/01/2566 COPD 1
131 10/01/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 2
132 10/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 31
133 10/01/2566 ฝากครรภ์ 5
134 10/01/2566 โรคความดัน 1
135 10/01/2566 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 29
136 10/01/2566 โรคไตวาย 22
137 10/01/2566 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 27
138 11/01/2566 คลินิก CAPD 1
139 11/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 23
140 11/01/2566 โรคความดัน 113
141 11/01/2566 โรคเบาหวาน 1
142 11/01/2566 สุขภาพเด็กดี 21
143 12/01/2566 COPD 1
144 12/01/2566 คลินิก CAPD 14
145 12/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 10
146 12/01/2566 ฝากครรภ์ 1
147 13/01/2566 COPD 17
148 13/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 17
149 13/01/2566 โรคเบาหวาน 1
150 16/01/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 1
151 16/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 13
152 16/01/2566 ฝากครรภ์ 1
153 16/01/2566 โรคความดัน 4
154 16/01/2566 โรคไตวาย 1
155 16/01/2566 โรคเบาหวาน 155
156 16/01/2566 วางแผนครอบครัว 5
157 17/01/2566 จิตเวช 80
158 17/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 26
159 17/01/2566 ฝากครรภ์ 6
160 18/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 13
161 18/01/2566 โรคเบาหวาน 134
162 18/01/2566 สุขภาพเด็กดี 22
163 19/01/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 27
164 19/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 20
165 19/01/2566 โรคเบาหวาน 1
166 19/01/2566 สุขภาพเด็กดี 1
167 20/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 23
168 20/01/2566 โรคไตวาย 27
169 20/01/2566 โรคเบาหวาน 1
170 23/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 9
171 23/01/2566 โรคความดัน 88
172 23/01/2566 วางแผนครอบครัว 14
173 24/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 21
174 24/01/2566 ฝากครรภ์ 1
175 25/01/2566 จิตเวช 1
176 25/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 7
177 25/01/2566 โรคความดัน 106
178 25/01/2566 โรคเบาหวาน 2
179 25/01/2566 สุขภาพเด็กดี 22
180 26/01/2566 คลินิกกัญชา 4
181 26/01/2566 จิตเวช 1
182 26/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 9
183 26/01/2566 ฝากครรภ์ 1
184 27/01/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 1
185 27/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 8
186 27/01/2566 โรคความดัน 1
187 27/01/2566 โรคไตวาย 23
188 30/01/2566 คลินิก URI 1
189 30/01/2566 จิตเวช 1
190 30/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 6
191 30/01/2566 โรคเบาหวาน 123
192 30/01/2566 วางแผนครอบครัว 10
193 31/01/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 1
194 31/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 17
195 31/01/2566 ฝากครรภ์ 2
196 31/01/2566 วางแผนครอบครัว 1
197 01/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 13
198 01/02/2566 โรคความดัน 1
199 01/02/2566 โรคเบาหวาน 121
200 01/02/2566 สุขภาพเด็กดี 14
201 02/02/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 16
202 02/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 7
203 03/02/2566 Asthma 36
204 03/02/2566 COPD 1
205 03/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 16
206 06/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 6
207 06/02/2566 โรคความดัน 60
208 06/02/2566 วางแผนครอบครัว 14
209 07/02/2566 จิตเวช 93
210 07/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 15
211 08/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 7
212 08/02/2566 โรคความดัน 97
213 08/02/2566 สุขภาพเด็กดี 10
214 09/02/2566 คลินิก CAPD 3
215 09/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 11
216 10/02/2566 COPD 31
217 10/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 17
218 10/02/2566 โรคความดัน 1
219 10/02/2566 โรคเบาหวาน 1
220 13/02/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 1
221 13/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 9
222 13/02/2566 โรคเบาหวาน 88
223 13/02/2566 วางแผนครอบครัว 13
224 14/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 9
225 14/02/2566 ฝากครรภ์ 1
226 14/02/2566 โรคความดัน 2
227 14/02/2566 โรคไตวาย 27
228 15/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 18
229 15/02/2566 โรคเบาหวาน 71
230 15/02/2566 สุขภาพเด็กดี 11
231 16/02/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 14
232 16/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 15
233 17/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 13
234 17/02/2566 โรคไตวาย 18
235 20/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 4
236 20/02/2566 โรคความดัน 101
237 20/02/2566 วางแผนครอบครัว 12
238 21/02/2566 จิตเวช 40
239 21/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 24
240 21/02/2566 ฝากครรภ์ 2
241 21/02/2566 วางแผนครอบครัว 1
242 22/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 7
243 22/02/2566 โรคความดัน 90
244 22/02/2566 สุขภาพเด็กดี 7
245 23/02/2566 คลินิกกัญชา 2
246 23/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 9
247 23/02/2566 โรคทัยรอยด์ 1
248 24/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 10
249 24/02/2566 โรคไตวาย 35
250 24/02/2566 โรคเบาหวาน 1
251 27/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 6
252 27/02/2566 โรคความดัน 1
253 27/02/2566 โรคเบาหวาน 64
254 27/02/2566 วางแผนครอบครัว 4
255 27/02/2566 สุขภาพเด็กดี 1
256 28/02/2566 จิตเวช 2
257 28/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 17
258 28/02/2566 ฝากครรภ์ 1
259 28/02/2566 โรคทัยรอยด์ 1
260 28/02/2566 วางแผนครอบครัว 1
261 01/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 13
262 01/03/2566 โรคเบาหวาน 59
263 01/03/2566 สุขภาพเด็กดี 5
264 02/03/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 18
265 02/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 13
266 02/03/2566 โรคความดัน 1
267 02/03/2566 โรคทัยรอยด์ 1
268 02/03/2566 วางแผนครอบครัว 1
269 03/03/2566 Asthma 46
270 03/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 11
271 03/03/2566 โรคเบาหวาน 1
272 06/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 5
273 06/03/2566 วางแผนครอบครัว 1
274 07/03/2566 จิตเวช 13
275 07/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 5
276 07/03/2566 ฝากครรภ์ 1
277 08/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
278 08/03/2566 โรคความดัน 88
279 08/03/2566 สุขภาพเด็กดี 9
280 09/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 3
281 09/03/2566 วางแผนครอบครัว 2
282 10/03/2566 COPD 31
283 10/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
284 13/03/2566 โรคเบาหวาน 55
285 13/03/2566 วางแผนครอบครัว 2
286 14/03/2566 จิตเวช 1
287 14/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 7
288 14/03/2566 โรคความดัน 1
289 14/03/2566 โรคไตวาย 21
290 14/03/2566 โรคเบาหวาน 1
291 15/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 4
292 15/03/2566 โรคเบาหวาน 93
293 15/03/2566 สุขภาพเด็กดี 10
294 16/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 3
295 16/03/2566 โรคเบาหวาน 1
296 17/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 3
297 20/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
298 20/03/2566 โรคความดัน 115
299 20/03/2566 วางแผนครอบครัว 1
300 21/03/2566 จิตเวช 3
301 21/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 6
302 22/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 7
303 22/03/2566 โรคความดัน 94
304 22/03/2566 โรคเบาหวาน 1
305 22/03/2566 สุขภาพเด็กดี 14
306 23/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
307 23/03/2566 วางแผนครอบครัว 3
308 24/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
309 27/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 3
310 27/03/2566 โรคเบาหวาน 1
311 28/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
312 29/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
313 29/03/2566 สุขภาพเด็กดี 5
314 30/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 6
315 30/03/2566 วางแผนครอบครัว 1
316 31/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
317 03/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
318 03/04/2566 วางแผนครอบครัว 1
319 04/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
320 05/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
321 05/04/2566 สุขภาพเด็กดี 11
322 07/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 3
323 10/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
324 10/04/2566 โรคความดัน 1
325 11/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
326 12/04/2566 สุขภาพเด็กดี 3
327 14/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
328 18/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
329 19/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 3
330 19/04/2566 สุขภาพเด็กดี 6
331 21/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
332 24/04/2566 วางแผนครอบครัว 1
333 25/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 3
334 26/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
335 26/04/2566 ฝากครรภ์ 1
336 26/04/2566 โรคความดัน 1
337 26/04/2566 สุขภาพเด็กดี 16
338 27/04/2566 วางแผนครอบครัว 1
339 28/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
340 01/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
341 01/05/2566 วางแผนครอบครัว 1
342 02/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 5
343 02/05/2566 สุขภาพเด็กดี 1
344 03/05/2566 โรคเบาหวาน 2
345 03/05/2566 สุขภาพเด็กดี 3
346 04/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
347 08/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
348 09/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
349 09/05/2566 ฝากครรภ์ 1
350 10/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
351 10/05/2566 สุขภาพเด็กดี 8
352 11/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
353 12/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 4
354 15/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
355 16/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 5
356 17/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 3
357 17/05/2566 สุขภาพเด็กดี 8
358 18/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
359 19/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
360 24/05/2566 โรคความดัน 1
361 24/05/2566 สุขภาพเด็กดี 7
362 25/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
363 29/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
364 29/05/2566 วางแผนครอบครัว 1
365 31/05/2566 วางแผนครอบครัว 1
366 31/05/2566 สุขภาพเด็กดี 6
367 01/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
368 07/06/2566 สุขภาพเด็กดี 6
369 12/06/2566 วางแผนครอบครัว 3
370 14/06/2566 สุขภาพเด็กดี 2
371 21/06/2566 สุขภาพเด็กดี 6
372 22/06/2566 สุขภาพเด็กดี 3
373 28/06/2566 สุขภาพเด็กดี 6
374 29/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
375 05/07/2566 สุขภาพเด็กดี 2
376 07/07/2566 สุขภาพเด็กดี 1
377 12/07/2566 สุขภาพเด็กดี 3
378 19/07/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
379 19/07/2566 สุขภาพเด็กดี 3
380 20/07/2566 วางแผนครอบครัว 1
381 24/07/2566 วางแผนครอบครัว 1
382 26/07/2566 สุขภาพเด็กดี 8
383 27/07/2566 โรคความดัน 1
384 31/07/2566 วางแผนครอบครัว 4
385 02/08/2566 ฝากครรภ์ 1
386 02/08/2566 สุขภาพเด็กดี 2
387 08/08/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
388 09/08/2566 ฝากครรภ์ 1
389 09/08/2566 สุขภาพเด็กดี 2
390 14/08/2566 วางแผนครอบครัว 3
391 16/08/2566 สุขภาพเด็กดี 5
392 21/08/2566 วางแผนครอบครัว 2
393 23/08/2566 สุขภาพเด็กดี 14
394 30/08/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
395 30/08/2566 สุขภาพเด็กดี 2
396 04/09/2566 วางแผนครอบครัว 1
397 06/09/2566 สุขภาพเด็กดี 2
398 11/09/2566 ฝากครรภ์ 2
399 13/09/2566 สุขภาพเด็กดี 6
400 14/09/2566 วางแผนครอบครัว 2
401 20/09/2566 สุขภาพเด็กดี 6
402 22/09/2566 โรคความดัน 1
403 25/09/2566 วางแผนครอบครัว 3
404 26/09/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
405 26/09/2566 สุขภาพเด็กดี 1
406 27/09/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
407 27/09/2566 สุขภาพเด็กดี 4
408 02/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
409 02/10/2566 วางแผนครอบครัว 2
410 04/10/2566 สุขภาพเด็กดี 1
411 09/10/2566 วางแผนครอบครัว 2
412 11/10/2566 สุขภาพเด็กดี 4
413 16/10/2566 วางแผนครอบครัว 1
414 18/10/2566 สุขภาพเด็กดี 3
415 23/10/2566 วางแผนครอบครัว 1
416 25/10/2566 สุขภาพเด็กดี 7
417 26/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
418 26/10/2566 วางแผนครอบครัว 1
419 27/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
420 30/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
421 01/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
422 01/11/2566 สุขภาพเด็กดี 2
423 02/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
424 02/11/2566 สุขภาพเด็กดี 2
425 06/11/2566 วางแผนครอบครัว 1
426 08/11/2566 สุขภาพเด็กดี 3
427 10/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
428 13/11/2566 วางแผนครอบครัว 2
429 15/11/2566 สุขภาพเด็กดี 5
430 17/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
431 20/11/2566 วางแผนครอบครัว 2
432 20/11/2566 สุขภาพเด็กดี 1
433 22/11/2566 สุขภาพเด็กดี 7
434 27/11/2566 วางแผนครอบครัว 3
435 27/11/2566 สุขภาพเด็กดี 1
436 29/11/2566 สุขภาพเด็กดี 5
437 04/12/2566 วางแผนครอบครัว 2
438 06/12/2566 ฝากครรภ์ 1
439 06/12/2566 สุขภาพเด็กดี 4