รพ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา


ที่อยู่ :
-> โรงพยาบาลเสิงสาง เลขที่ 66 หมู่ที่ 8 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
-> e-mail งานสารบรรณ : saraban-sshpt@moph.go.th
-> e-mail งานไอที : ss-hospital@hotmail.com
-> โทรศัพท์ : 044-457211-4 โทรสาร : 044-447048
Facebook Page
Responsive image