Responsive image
..::: One Page กิจกรรมโรงพยาบาล :::..

ทีม สสจ.นม ,รพ.มหาราชฯ และสคร....

รับนิเทศEOC COVID-19

ซ้อมแผนปฏิบัติการCOVID-19...
>>>แสดงทั้งหมด
..::: ร่วมขับเคลื่อนค่านิยม :::..
Responsive image
..::: ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น :::..
Responsive image
..::: ประกาศสอบราคา :::..
ที่ หัวข้อ โดย วันที่
1 ประกาศ ยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด อุทัย 16 ม.ค. 2563 08:35:06
2 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ชาลี 27 ธ.ค. 2562 08:42:56
3 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ปี 2563 ชาลี 08 ธ.ค. 2562 05:35:49
4 เผยแพร่รายงาน ผลการจัดซื้อ/จ้าง ตค.62-พย.62 ชาลี 07 ธ.ค. 2562 04:37:29
5 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ปี 2563 ชาลี 07 ธ.ค. 2562 03:39:25
6 ประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2562 ชาลี 06 ธ.ค. 2562 15:34:20
7 ประกาศเสนอราคาจ้างทำอาคารคลุมทางเดิน(COVERWAY) ชาลี 29 ม.ค. 2562 11:29:41
8 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อปีงบประม ชาลี 26 ธ.ค. 2561 12:48:35
>>>แสดงทั้งหมด
..::: ข่าวประกาศ-ประชาสัมพันธ์ :::..
ที่ หัวข้อ โดย วันที่
1 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อฝึกปฏิบัติงาน พนัส 07 ก.พ. 2563 11:24:54
2 รับสมัครพนักงาน 5 ตำแหน่ง นพนันท์ 15 ม.ค. 2563 14:58:06
3 xระกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ชาลี 27 ธ.ค. 2562 08:44:23
4 ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิปฏิบัติงาน นพนันท์ 28 พ.ย. 2562 16:03:09
5 รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง นพนันท์ 20 พ.ย. 2562 09:57:26
6 รับสมัครพนักงาน 6 ตำแหน่ง นพนันท์ 21 ต.ค. 2562 13:48:11
7 ประกาศผลคัดเลือก 2 ตำแหน่ง พนัส 11 ก.ย. 2562 11:52:55
8 ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ อุทัย 23 ส.ค. 2562 09:10:22
>>>แสดงทั้งหมด
..::: ผู้อำนวยการ :::..
Responsive image
นพ.วิญญู จันทร์เนตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสิงสาง
..::: เมนูลิงค์ :::..
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
..::: หน่วยงานภายใน :::..
Responsive image
Responsive image
..::: แบบสอบถามวามพึงพอใจ :::..
Responsive image
โรงพยาบาลเสิงสาง 66 หมู่ 8 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 โทรศัพท์ 044-457211-5