Responsive image
..::: ข่าวที่น่าสนใจ :::..
Responsive image
..::: ข่าวประชาสัมพันธ์ :::..

รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด...

ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามปกติ...
>>>แสดงทั้งหมด
..::: One Page กิจกรรมโรงพยาบาล :::..

Kick off โครงการ3หมอส่งมอบของข...

กิจกรรมการล้างตลาดเทศบาลตำบลเส...

รณรงค์ให้ความรู้PM2.5 และCOVID...
>>>แสดงทั้งหมด
..::: ประกาศสอบราคา :::..
ที่ หัวข้อ โดย วันที่
1 ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลวิชาชีพพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง นพนันท์ 20 ธ.ค. 2565 14:19:14
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 รถพยาบาล 10G พนัส 11 ก.ค. 2565 10:22:06
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 พนัส 27 ธ.ค. 2564 14:38:45
4 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นพนันท์ 17 ก.พ. 2564 15:15:52
5 ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา นพนันท์ 19 ต.ค. 2563 09:23:32
6 สรุปแผนปฏฺบัติการ ปี2563 ไตรมาส 2 ชาลี 19 มี.ค. 2563 04:38:42
7 รายงานการดำเนินการโครงการซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่/อุบัติภัย ชาลี 04 มี.ค. 2563 13:17:22
8 ประกาศ ยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด อุทัย 16 ม.ค. 2563 08:35:06
>>>แสดงทั้งหมด
..::: ข่าวประกาศ-ประชาสัมพันธ์ :::..
ที่ หัวข้อ โดย วันที่
1 ประกาสผลผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฝึกปฏิบัติงาน นพนันท์ 23 มี.ค. 2566 10:42:16
2 ประกาสผลผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน นพนันท์ 16 มี.ค. 2566 14:35:44
3 รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา อุทัย 22 ก.พ. 2566 11:53:50
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) พนัส 07 ก.พ. 2566 09:26:09
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) อุทัย 24 ม.ค. 2566 15:02:21
6 รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา (3-20 ม.ค.66) พนัส 10 ม.ค. 2566 09:49:52
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) นพนันท์ 16 ธ.ค. 2565 15:34:28
8 รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (1-15 ธ.ค.65) พนัส 30 พ.ย. 2565 08:34:16
>>>แสดงทั้งหมด
..::: ผู้อำนวยการ :::..
Responsive image
นพ.วิญญู จันทร์เนตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสิงสาง
โทร.088-581-2051
..::: เมนูลิงค์ :::..
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
..::: หน่วยงานภายใน :::..
Responsive image
Responsive image
Responsive image
..::: นโยบายในระบบไอที :::..
Responsive image
..::: แบบสอบถามวามพึงพอใจ :::..
Responsive image
..::: สำรวจวัฒนธรรมในองค์กร :::..
Responsive image
..::: ร่วมขับเคลื่อนค่านิยม :::..
Responsive image
..::: ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น :::..
Responsive image
..::: ผลตรวจแล็ป :::..
Responsive image
..::: ตารางฉีดวัคซีน :::..
Responsive image
โรงพยาบาลเสิงสาง 66 หมู่ 8 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 โทรศัพท์ 044-457211-5