Responsive image
..::: ประกาศ ข่าวด่วน :::..

รายงานสถานการณ์โรค COVID-19...

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19...
>>>แสดงทั้งหมด
..::: One Page กิจกรรมโรงพยาบาล :::..

โครงการPEA สู้ภัย COVID19...

Big cleaning day เรือนพักมูลฝอ...

Big cleaning day ประจำวันศุกร์...
>>>แสดงทั้งหมด
..::: ร่วมขับเคลื่อนค่านิยม :::..
Responsive image
..::: ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น :::..
Responsive image
..::: ประกาศสอบราคา :::..
ที่ หัวข้อ โดย วันที่
1 สรุปแผนปฏฺบัติการ ปี2563 ไตรมาส 2 ชาลี 19 มี.ค. 2563 04:38:42
2 รายงานการดำเนินการโครงการซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่/อุบัติภัย ชาลี 04 มี.ค. 2563 13:17:22
3 ประกาศ ยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด อุทัย 16 ม.ค. 2563 08:35:06
4 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ชาลี 27 ธ.ค. 2562 08:42:56
5 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ปี 2563 ชาลี 08 ธ.ค. 2562 05:35:49
6 เผยแพร่รายงาน ผลการจัดซื้อ/จ้าง ตค.62-พย.62 ชาลี 07 ธ.ค. 2562 04:37:29
7 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ปี 2563 ชาลี 07 ธ.ค. 2562 03:39:25
8 ประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2562 ชาลี 06 ธ.ค. 2562 15:34:20
>>>แสดงทั้งหมด
..::: ข่าวประกาศ-ประชาสัมพันธ์ :::..
ที่ หัวข้อ โดย วันที่
1 รับสมัครพนักงาน 8 ตำแหน่ง นพนันท์ 27 พ.ค. 2563 09:36:32
2 ประกาศผลผู้ชนะยืนซองประมูลร้านค้าสวัสดิการภายในโรงพยาบาลเสิงสาง นพนันท์ 25 มี.ค. 2563 08:51:08
3 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล ชาลี 19 มี.ค. 2563 04:24:19
4 แนวทางการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน ชาลี 13 มี.ค. 2563 15:24:22
5 เปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการภายในโรงพยาบาล พนัส 11 มี.ค. 2563 10:08:40
6 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ชาลี 05 มี.ค. 2563 13:51:10
7 แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุขปี 2563 ชาลี 05 มี.ค. 2563 10:53:26
8 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล ชาลี 04 มี.ค. 2563 15:40:44
>>>แสดงทั้งหมด
..::: ผู้อำนวยการ :::..
Responsive image
นพ.วิญญู จันทร์เนตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสิงสาง
..::: เมนูลิงค์ :::..
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
..::: หน่วยงานภายใน :::..
Responsive image
Responsive image
..::: แบบสอบถามวามพึงพอใจ :::..
Responsive image
..::: สำรวจวัฒนธรรมในองค์กร :::..
Responsive image
โรงพยาบาลเสิงสาง 66 หมู่ 8 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 โทรศัพท์ 044-457211-5