Responsive image
..::: ข่าวที่น่าสนใจ :::..
Responsive image
..::: ข่าวประชาสัมพันธ์ :::..

รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด...

ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามปกติ...
>>>แสดงทั้งหมด
..::: One Page กิจกรรมโรงพยาบาล :::..

Kick off โครงการ3หมอส่งมอบของข...

กิจกรรมการล้างตลาดเทศบาลตำบลเส...

รณรงค์ให้ความรู้PM2.5 และCOVID...
>>>แสดงทั้งหมด
..::: ประกาศสอบราคา :::..
ที่ หัวข้อ โดย วันที่
1 ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลวิชาชีพพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง นพนันท์ 20 ธ.ค. 2565 14:19:14
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 รถพยาบาล 10G พนัส 11 ก.ค. 2565 10:22:06
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 พนัส 27 ธ.ค. 2564 14:38:45
4 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นพนันท์ 17 ก.พ. 2564 15:15:52
5 ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา นพนันท์ 19 ต.ค. 2563 09:23:32
6 สรุปแผนปฏฺบัติการ ปี2563 ไตรมาส 2 ชาลี 19 มี.ค. 2563 04:38:42
7 รายงานการดำเนินการโครงการซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่/อุบัติภัย ชาลี 04 มี.ค. 2563 13:17:22
8 ประกาศ ยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด อุทัย 16 ม.ค. 2563 08:35:06
>>>แสดงทั้งหมด
..::: ข่าวประกาศ-ประชาสัมพันธ์ :::..
ที่ หัวข้อ โดย วันที่
1 ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกชั่วคราวเงินบำรุง นพนันท์ 23 พ.ค. 2566 10:05:32
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว นพนันท์ 23 พ.ค. 2566 10:02:25
3 เอกสารด้านที่ 7 ระบบสนับนุนบริการสำคัญ 8 ด้าน ชาลี 19 พ.ค. 2566 15:16:20
4 ประกาศผลการฝึกปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง พนัส 12 พ.ค. 2566 14:12:54
5 รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา พนัส 08 พ.ค. 2566 09:06:02
6 ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิฝึกปฏิบัติงาน พนัส 21 เม.ย. 2566 16:37:07
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือนไม่ พนัส 19 เม.ย. 2566 11:18:11
8 รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา นพนันท์ 04 เม.ย. 2566 08:36:52
>>>แสดงทั้งหมด
..::: ผู้อำนวยการ :::..
Responsive image
นพ.วิญญู จันทร์เนตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสิงสาง
โทร.088-581-2051
..::: เมนูลิงค์ :::..
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
..::: หน่วยงานภายใน :::..
Responsive image
Responsive image
Responsive image
..::: นโยบายในระบบไอที :::..
Responsive image
..::: แบบสอบถามวามพึงพอใจ :::..
Responsive image
..::: สำรวจวัฒนธรรมในองค์กร :::..
Responsive image
..::: ร่วมขับเคลื่อนค่านิยม :::..
Responsive image
..::: ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น :::..
Responsive image
..::: ผลตรวจแล็ป :::..
Responsive image
..::: ตารางฉีดวัคซีน :::..
Responsive image
โรงพยาบาลเสิงสาง 66 หมู่ 8 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 โทรศัพท์ 044-457211-5